WinPig

WinPig

WinPig Sugg finns tillgängligt för bruksbesättningar i Sverige. Det innebär att WinPig nu innehåller uppföljning för både smågris- och slaktgrisproduktion. WinPig går att köra i alla moderna datorer med Windows som operativsystem.

Kontakta WinPig Support om du vill veta mera.

> Läs mer
PigWin Sugg

PigWin Sugg

Snabblänkar:
Till sidan för uppdatering av PigWin Sugg.
Till sidan för hämtning av semingaltar.
Till sidan för produktivitetspengen.
Support via internet (du måste ha telefonkontakt med oss först): Onlinesupport (Teamviewer)

> Läs mer
PDA

PDA

PigWin Sugg kan kommunicera och samverka med olika typer av utrustning såsom PDA (handdator), blötfoderanläggning, transponderanläggning och avläsare av elektroniska öronmärken (MultiReader).

> Läs mer