PigWin Sugg

PigWin Sugg

PigWin Sugg har många användbara funktioner: Inmatning på individ, händelse eller grupp. Anpassat för olika besättningstyper. Stora möjligheter att skapa egna arbetslistor som passar i den egna besättningen. Möjlighet till gruppering på flera nivåer t ex grisningsgrupp, stallavdelning eller box. Kraftfullt analyspaket.

> Läs mer
WinPig

WinPig

Det nya slaktgrisprogrammet WinPig Slakt är nu anpassat och klart för att användas på den svenska marknaden. WinPig är ett helt nytt program som går att köra i alla datorer med Windows som operativsystem.

> Läs mer
PDA

PDA

PigWin Sugg kan kommunicera och samverka med olika typer av utrustning såsom PDA (handdator), blötfoderanläggning, transponderanläggning och avläsare av elektroniska öronmärken (MultiReader).

> Läs mer